1
4
STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Tải về
1

Quyết định về việc thành lập Công ty TNHH MTV VATUCO 378

96/QĐ-CT của Công ty TNHH MTV ĐTXD Vạn Tường 01/02/2010
2

Quyết định về việc cổ phần hóa Công ty

2107/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng 04/06/2015
3

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty

4345/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng 17/10/2016